Konserwatyzm
sobota, 15 maj 2010 04:53

Związek między główną ideą, a związanymi z nią postulatami wydaje się niekiedy wątpliwy. Skąd na przykład twierdzenie, że najwłaściwszym konserwatywnym modelem gospodarczym jest kapitalizm nadreński? Albo czy obserwowane u nas piętnowanie inaczej myślących i "nieudaczników" ma coś wspólnego z dominującym neoliberalizmem? Mam nadzieję, że sporządzone przeze mnie schematy powiązań różnych idei przyczynią się do zrozumienia tego rodzaju związków.

 

sobota, 15 maj 2010 04:16

Po klęsce gospodarczej bloku państw socjalistycznych, powszechne jest przekonanie o tym że socjalizm to samo zło. Uważa się także że socjalizm rozwijał się w opozycji do Kościołów, które można uznać w tamtym czasie za jedynego (a w każdym razie dominującego) nosiciela idei konserwatywnych. Tymczasem więcej mamy powodów do tego, by uznać iż na przestrzeni dziejów starły się dwie ciemne moce: liberalizm i socjalizm. Konserwatyzm zaś możemy traktować jako odniesienie do wartości zagrożonych przez te doktryny. Doktryny te powstały jako próba wprowadzenia porządku ludzkiego na Ziemi, przy odrzuceniu lub wypchnięciu z kluczowych dziedzin (gospodarka) dominującego wcześniej porządku chrześcijańskiego.